Gatentekst

Ecologie

Vul de gaten in. Druk dan op "Controleren" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kunt ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let op: je verliest punten wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
Landplanten in een? milieu hebben zwak ontwikkelde wortelstelsels en bladeren met een dunne cuticula en weinig huidmondjes Autotrofe dieren hebben nodig voor het proces. De eerste schakel in een voedselketen wordt ingenomen door, de tweede schakel door. De dieren in de tweede schakel zijn altijdtroof. Het langdurig samenleven van twee individuen noemen we . Als een individu geen nadeel of voordeel ondervindt en het andere voordeel dan noemen we dit . Alse beide individuen voordeel ondervinden dan noemen we dit . Parasieten zijn meestal, dat wil zeggen ze geven de voorkeur aan individuen van een bepaalde soort. . Parasieten zijn meestal , dat wil zeggen ze geven de voorkeur aan individuen van een bepaalde soort.
?