Gatentekst

Evolutietheorie (HAVO)

Vul de gaten in. Druk dan op "Controleren" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kunt ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let op: je verliest punten wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
De? is een wetenschappelijke theorie die het ontstaan, veranderen en verdwijnen van? verklaart. Belangrijke elementen in de evolutietheorie zijn: - Verscheidenheid in genotype. - Natuurlijke selectie. - Soortvorming door isolatie. De individuen van één soort verschillen van genotype. Bij geslachtelijke voortplanting treedt? op. Daarnaast kunnen er ook? optreden. Hierdoor is er een grote diversiteit in? binnen een populatie. Het concept van? werd door? geïntroduceerd. Volgens hem kan in de strijd om het bestaan het kleinste voordeel van doorslaggevend belang zijn. Organismen met een erfelijke eigenschap, die voor een grotere overlevingskans zorgt, zullen? nakomelingen krijgen. De allelen die bij zo'n eigenschap horen zullen zich dan door de populatie verspreiden. Zo worden voordelige erfelijke eigenschappen door de natuur geselecteerd. Soortvorming kan plaatsvinden wanneer een populatie gesplitst wordt door een? barrière. Beide populaties kunnen zich dan onafhankelijk van elkaar ontwikkelen, omdat er? uitwisseling van erfelijke eigenschappen plaatsvindt. Als na jaren van onafhankelijke ontwikkeling individuen van de twee populaties geen? nakomelingen meer kunnen produceren is er een nieuwe? ontstaan. Argumenten voor de evolutie worden onder meer geleverd door de wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen en bestuderen van?; de paleontologie. Het blijkt dat? van ingewikkeld gebouwde organismen alleen in? gesteentelagen voorkomen. Andere argumenten kunnen we vinden door de van verschillende organismen te bestuderen. Door aanpassing aan het milieu kunnen organen hun functie verliezen. De resten hiervan zijn vaak nog wel terug te vinden. De ‘poten’ van een slang zijn hiervan een voorbeeld. We noemen dit? organen. Daarnaast valt ons op dat veel organen zijn ontstaan uit dezelfde. De vleugel van een vleermuis en de voorvin van een walvis noemen we dan ook? organen.
?